Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ OTS 5 ΧΡΗΣΤΩΝ )

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019
image_print