Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. Για το έτος 2020. Διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού με ποσό 0,00 € για το 2019 και ποσό 43.495,02€ για το 2020 CPV 72267000-4

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019
image_print