Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σε δημοτικά κτίρια.Πολυετής υποχρέωση ποσού 4.420,60€ στο έτος 2023.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print