Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες).Πολυετής υποχρέωση ποσού 999,88€ στο τρέχον οικ. έτος και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 59.000,00€

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
image_print