Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες).Πολυετής υποχρέωση στο έτος 2023 ποσού 59.000,00€

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023
image_print