Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες).Διαμόρφωση γραφείου και λοιπές εργασίες

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023
image_print