Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες) Εργασία προμήθειας και τοποθέτησης ελεγχόμενου συστήματος σκίασης.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024
image_print