1

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες).Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής του χώρου του νέου Δημαρχείου Δράμας.