Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες) Προμήθεια συστήματος άντλησης όμβριων υδάτων του νέου Δημαρχείου.,

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024
image_print