Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών.Πολυετή δαπάνη ποσού 5.830,40€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print