Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
image_print