Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print