Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.