Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών (προμήθειες-εργασίες)..Πολυετής υποχρέωση ποσού 9.213,20€ στο έτος 2023.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print