Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 9411 & ΚΗΥ 1433ΟΧΗΜΑΤΑ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
image_print