Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 9460 ΚΗΥ 9889 ΚΗΥ 9441 ΚΗΥ 9503 ΚΗΥ 9423 ΚΗΥ 1500 ΚΗΥ 9424 ΡΖΙ 7261 ΚΗΥ 1497 ΚΗΗ 5291 ΟΧΗΜΑΤΑ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print