Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ-9457

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print