Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ-9460 & ΚΗΥ-9457 ΚΗΥ-9458

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print