Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 70.000,00€ στο έτος 2023

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print