Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 90.000,00€ στο τρέχον οικ. έτος και 158.000,00€ στο έτος 2024.

Τρίτη, 11 Απριλίου 2023
image_print