Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

«Συντήρηση και επισκευή των δυο (2) υπόγειων συστημάτων αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης»

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022
image_print