Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ 9456 & ΚΗΥ 9457

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
image_print