Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση κήπων πάρκων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 249.329,84€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print