Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση οδικού δικτύου Κοινότητας Μακρυπλαγίου .Πολυετούς υποχρέωση 2020-2021 .Για το έτος 2020 ποσού 20.000 € και για το 2021 40.213,35 €

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
image_print