Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Συντήρηση του κτηρίου του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας έως τις 31-12-2020.Αναλυτικότερα η σύμβαση περιλαμβάνει:1.συντήρηση και έλεγχος των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων-καθαρισμός φίλτρων-έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού-έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης –έλεγχος απόδοσης και των επί μέρους fan coil ή στοιχεία ψύξης- θέρμανσης 2. Έλεγχος του πυροσβεστικού συγκροτήματος και των συναφών σε αυτό όπως (φωλιές-δίκτυο σωλήνων κλπ)3. Έλεγχος των ηλεκτρολογικών πινάκων του κτιρίου 4. Έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων 5. Έλεγχος των συστημάτων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης 6. Έλεγχος και συντήρηση του λέβητα πετρελαίου θέρμανσης 7. Έκδοση βεβαίωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάση ΕΛΟΤ.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
image_print