Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020 (συνεχιζόμενη

Δευτέρα, 17 Φεβ 2020
image_print