Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021
image_print