Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Συντονισμός εκλεκτόρων και διανομή ταινιών στο International και Student International Προγράμματα – Επικοινωνίες με sales agents, κινηματογραφιστές και διαχείρηση του International και Student International email accounts – Υποστήρηξη στον head of International programming – Συλλογή τελικού προγράμματος ταινιών μετά από συναντήσεις με International και Student International Team – Συλλογή υλικού από τους κινηματογραφιστές των επιλεγούντων ταινιών για προβολή τους στο φεστιβάλ – Συντονισμός με ΔΤ, ιστοσελίδα και social media ώστε όλες οι δημόσιες πληροφορίες να είναι σωστές και επικαιροποιημένες, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2024.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024
image_print