1

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη νέα χάραξη που σχεδιάζεται στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής μας και είναι πλέον γνωστή ως ‘Σιδηροδρομική Εγνατία’