Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΤ΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022
image_print