Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ταχυδρομικά Τέλη Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση που αφορά ποσό 1.200,00€ και για το 2021 υποχρέωση ποσού 600,00€

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
image_print