Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ταχυδρομικά Τέλη.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 900,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 900,00€

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021
image_print