Ταχυδρομικές υπηρεσίες για το έτος 2024 για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.