Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τακτικές αποδοχές ΝΠΔΔ ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024
image_print