Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΝΠΔΔ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
image_print