Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
image_print