Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print