Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print