Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 3/2020 ΜΕΛΕΤΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021
image_print