Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Τρίτη (3η) αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας Οικ. Έτους 2022

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023
image_print