1

Τρίτη (3η) αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας Οικ. Έτους 2022