Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου περί μεταφοράς και απασχόλησης προσωπικού του ΝΠΔΔ σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
image_print