Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου μετά από άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου στο ΟΤ289α-289β, του σχεδίου πόλης Δράμας

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print