Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 43/2021 ΑΔΣ με θέμα ««Έγκριση Δαπανών της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για το έτος 2021»

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print