Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση – μείωση ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους Χ.Κ. 1464/2021 και 1465/2021 που αφορούν το Οικ. Έτος 2016 (Λαφτσίδου Χριστίνας

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022
image_print