Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης – Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο « Διαχείριση απορριμμάτων ΠΕ Δράμας (Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας μηχανικής διαλογής (ΜΜΔ) αστικών στερεών αποβλήτων»

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print