Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τροποποίηση συμφωνητικών μίσθωσης στο σχολικό και αγροτικό κλήρο της Τ.Κ.Κουδουνίων

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011
image_print