Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011
image_print