Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση στην κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης «Γήπεδο ποδοσφαίρου Ξηροποτάμου»- ν.4479/2017(Α΄94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print