Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 132/2017 ΑΔΣ με θέμα «Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία { Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας}» , μετά από παραίτηση αναπληρωματικού μέλους

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
image_print